Att paddla kajak är kul och det är inte alls avancerat att hyra kajak. Egentligen handlar det om att använda sunt förnuft och vara försiktig med den utrustning du hyr och tänka säkerhet. Paddla helst i sällskap, paddla aldrig längre ut än att du känner dig trygg med att kunna simma in till land Dessutom är det oftast roligast och finast att följa strandlinjerna! De skador som kan uppstå sker oftast vid i och urstigning. Lyft kajakerna (dra dem inte då det kan repa undersidan) och se till att kliva i och ur kajaken då den ligger i vattnen. När du paddlar undvik stenar. Följer du dessa råd så kommer det gå toppen.

REGLER VID HYRA AV KAJAK

• Ansvarig person som hyr kajak skall vara minst 18 år eller i sällskap av målsman, målsman är ansvarig och får ej lämna minderårig ensam på vattnet.

• Personer som hyr kanot eller kajak måste vara simkunniga och kunna simma i öppet vatten. 

• Paddling sker på egen risk och Kärnfrisk ansvarar inte för skador under uthyrningsperioden, vare sig sak- eller personskador.

• Kärnfrisk kan inte garantera att kanotens packutrymmen är vattentäta. Det är upp till hyrestagaren att skydda sin utrustning.

• I uthyrningspriserna ingår flytväst, paddel, kapell, samt säkerhetsutrustning. Hyrestagaren debiteras 1 000 kr i ersättningsavgift för förlorad flytväst, paddel, kapell eller säkerhetsutrustning.

• Eventuella skador som uppkommit på kajak i samband med uthyrningen kan komma att debiteras såvida skada ej uppkommit genom yttre olyckshändelse utanför hans/hennes kontroll.

• Om man känner sig osäker/är nybörjare bör man ta det lugnt och inte vara ensam på vattnet, tippar ni på öppet vatten kan det vara långt att simma.

• Varsamhet vid nedtagning och upptagning av kajak.

• Alkohol eller annan drog får inte intas innan eller under kajak/kanot tur/färd.

• Personer som hyr kajak bekräftar att man har tagit del av ovanstående regler.

Alla ovan punkter finns på kontrakt som upprättas vid utlämning av kajak. Ta med legitimation.