Detta är ett första blogginlägg, det ska uppdateras i helgen med bild på vårt ”första” planeringsmöte. Eller liknande stämningsbild